Thule og Jared tredje generasjon, Soren sønner Kresten 5 og John 3

Tre generasjoner av planters selskap LandHave.dk