Besøk av HKH Mary

[Caption id=”attachment_159″innrette=”alignnone”width=”485″overskriften=”Mayor Kirsten Jensen, Thule Jessen, HM Mary Anne og Knudsen”] [/caption]

Ved Hage Stue Fair 2011 i Hillerød hadde vi besøk av kronprinsessen, som viste interesse for våre blomsterkasser. Royal. hof leverandør Bering Flowers hadde gjort en stor tolv kanter blomster pyramide fylt med vakre roser som ble plassert i midten av plassen.