43-Stjernehøybedet

Tegning av en blomsterkasse fra Land, atypiske former for plantekasser