Til slutt høstet i blomsterkasser.

Så kom dagen endelig hvordan det kunne høstes fra blomsterkasser. Det er ingenting bedre enn å gå ned og få sine egne grønnsaker. Du vet hvordan de blir behandlet rett fra når du kjøpte frø og til du kan nå høste dine egne grønnsaker. Tiden fra frø ble sådd, og til nå har gått til …

Les mer